EV100 teemapäevad

EV100 teemapäevade eesmärgiks on korraldada eesti keelt emakeelena mittekõnelevatele lastele ja noortele puidu- ja metallivaldkonnaga seotud töötubasid ja välja töötada Eesti Vabariigi 100le aastapäevale pühendatud Eesti teemaline maastikumäng, et  anda noortele käed-külge võimalus valmistada Eesti teemaline meene ning tuletada aktiivse seiklusliku tegevuse raames meelde Eestiga seotud traditsioonid, ajaloolised, looduslikud ja kultuurilised väärtused.

 

Soovime anda noortele edasi rõõmu isetegemisest, arendada loovust ja nutikust oma ideede genereerimisel ning teostamisel.

Lapsed  ja noored teevad Eestile  juubelikingitusi

Projekti toetab Integratsiooni SA ja projekti  tegevusi viiakse ellu kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.