Koostööpartnerid

Merkuur on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja

Eesti Teadushuvihariduse Liidu liige

"Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallitööstuse sektori ametite tutvustamiseks noortele"   rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi ressurssidest.